703 sayılı KHK’da yer alan düzenlemeye göre Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki bazı birim müdürlükleri kadrolarına atama yapılması kararı alınmıştı.

Temmuz ayında Resmi Gazete’de yer alan, 703 sayılı KHK da yer alan karara göre, Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Yurt Müdürü ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü kadrolarına atama yapılma yolu açılmıştı. Söz konusu atamalara ilişkin yayımlanan karar maddesinde bu atamaların bir defaya mahsus olarak yapılacağı bildirilmişti.

Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü’nün personeli bir süredir il spor müdürü olarak atanıyordu. Bu atama sürecinde görevden alınan il spor müdürü sayısının 40’ı bulduğu belirtildi. Spor müdürlüklerine Yurtlar Müdürlüğü personeli atanması ise şaşkınlıkla karşılandı. Yeni KHK ile Spor Müdürlüklerinin görev tanımında yaşanan sıkıntı nedeniyle bu atama sürecinin yaşandığı ileri sürüldü.

703 SAYILI KHK’DA YER ALAN İLGİLİ KARAR METNİ

GEÇİCİ MADDE 16- (1) Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü kadrosunda görev yapanlar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

(2) Spor Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde Müşavir ve Spor Kontrolörü kadrolarında görev yapanlar Araştırmacı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Ancak, ilgililerin önceki kadroları ile atandıkları yeni kadro arasında mali haklar bakımından bir fark bulunması durumunda bu fark, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde aradaki fark kapanıncaya kadar ödenir. Araştırmacı kadro veya pozisyonları atama işleminin yapıldığı tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

(3) Spor Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde ilgili mevzuatı uyarınca kadro karşılığı olarak istihdam edilen personelin mali ve sosyal hakları hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olur.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Yurt Müdürü ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü kadrolarına, her bir kadro için bir defaya mahsus olmak üzere, 657 sayılı Kanunun hizmet süreleri ve eğitime ilişkin şartları taşıyanlar arasından atama yapılır.”

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here