Hışman Çizik yeniden eğitime tabi tutulacak

5 Mart 2015 tarihindeki Şanlıurfa yarışlarında apranti Hışman Çizik’in, binicisi olduğu safkana kabul edilemez davranışıyla ilgili olarak, Yüksek Komiserler Kurulu tarafından verilen ceza açıklandı.

indir

Hışman ÇİZİK’in At Yarışları Yönetmeliği’nin atlara kötü muamele yapanlara verilecek cezalar başlıklı 123. Maddesinin 7.fıkrasında belirtilen on beş günden az olmamak üzere yüz yirmi güne kadar tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir, hükmü uyarınca 120 (yüz yirmi) gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama olarak değiştirilerek uygulanmasına, ancak işbu kararımızın Türkiye Jokey Kulübünce ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren, ceza süresi içerisinde, ilgilinin en az 2 (iki) aylık süreyle Apranti Eğitim Merkezi’nde yapılacak program dahilinde binicilik öğretmenleri nezdinde eğitime tabi tutulmasına karar verildi.

http://www.tjk.org/TR/YarisSever/News/Page/13585?Tarih=01.07.2015%2009:44:35#.VZOQGviQwQA.twitter

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here