Dünya şampiyonlarımız bu senede unutuldu

 

Burhaniye Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencisi; INAS Dünya  Salon Atletizm Şampiyonası’nda 400 metre Dünya Şampiyonu olan Sevim Demircan ve aynı okul öğrencisi INAS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası 1500 metre Dünya Şampiyonu Muhsine Gezer okul tarafından Onur Belgesi ile ödüllendirilmedi.

Geçen yıl da aldıkları sayısız başarı olmasına rağmen okul tarafından Onur Belgesi ile ödüllendirilmeyen Dünya Şampiyonları bu sene de Onur Belgesi almadıklarını belirtirken, “Balıkesir birincisi olan arkadaşlarımız onur belgesi alırken bize neden verilmedi. Dünyada okulumuzun ve Burhaniye’nin ismini duyurmak Balıkesir birinciliğinden daha mı önemsiz. Neden biz yok sayılıyoruz?” sözleriyle kırgınlıklarını dile getirdiler.

RESMİ GAZETE- ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

ÜÇÜNCÜ KISIM

Ödüller

BİRİNCİ BÖLÜM

Öğrencilerin Ödüllendirilmesi

             Öğrencilerin ödüllendirilmesi

             MADDE 7 – (1) Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere;

             a) Teşekkür belgesi,

             b) Takdir belgesi,

             c) Onur belgesi

             verilir.

             Teşekkür ve takdir belgesi ile ödüllendirme

             MADDE 8 – (1) 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem notlarının ağırlıklı ortalaması 3.50 den aşağı olmayan ve davranış notu indirilmemiş bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı ortalaması;

             a) 3.50 – 4.49 arasındakileri Teşekkür belgesi,

             b) 4.50 ve daha yukarı olanları Takdir belgesi

             ile ödüllendirir.

             (2) Bir ders yılında her iki dönemde de “Takdir belgesi” alanlara, okulun yıllık iftihar listesinde yer verilir.

             Onur belgesi ile ödüllendirme

             MADDE 9 – (1) 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan;

             a) Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

             b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

             c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

             ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

             d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

             e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

             f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

             g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak

             gibi davranışlarından en az birini gösterenler, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın onur belgesi ile ödüllendirilir.

             (2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kurulu ile okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi

             Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi

             MADDE 10 – (1) Ödül takdir edilirken öğrencinin;

             a) Okul içindeki ve dışındaki genel durumu,

             b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başarısı,

             c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığı

             gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

             (2) Ödül belgeleri; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin katıldığı bir ortamda törenle öğrencilere ya da velilerine verilir.

             (3) İftihar listesi, ders kesiminde okul yönetiminin uygun göreceği bir günde öğrencilerin huzurunda, yöneticiler tarafından okunur ve fotoğraflarıyla birlikte okulda herkesin görebileceği bir yere takip eden ders yılı boyunca asılır.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here